Wednesday, 5 October 2011

Pengenalan blog

Blog ini mengumpulkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan warisan dan budaya Malaysia (Pendidikan Sivik) untuk dijadikan sumber rujukan dan bahan bantu mengajar guru-guru.

Diharapkan dengan adanya bahan-bahan di blog ini, dapat membimbing dan memudahkan guru ataupun pelajar mencari bahan rujukan serta mencari maklumat menggunakan kaedah pembelajaran interaktif.

Sekian, terima kasih.

No comments:

Post a Comment